Wafa راس العين ، وتظهر بالافق بلدة كفر سابا ، "كفار سابا" حاليا .

2014/4/2 - راس العين - راس العين ، وتظهر بالافق بلدة كفر سابا ، "كفار سابا" حاليا .

تصوير: محمد فراج
عرض في ألبوم

راس العين ، وتظهر بالافق بلدة كفر سابا ، "كفار سابا" حاليا .(عدسة: محمد فراج/وفا)