Wafa منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الياباني، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس آسيا.

2015/1/12 - استراليا - منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الياباني، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس آسيا.

تصوير: (خاص بوفا)
عرض في ألبوم

منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الياباني، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس آسيا.(وفا)
منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الياباني، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس آسيا.(وفا)
منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الياباني، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس آسيا.(وفا)
منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الياباني، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس آسيا.(وفا)
منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الياباني، خلال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس آسيا.(وفا)